رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
sales@pastorno.com
info@pastorno.com
استرلایزر لوپ آتور

استرلایزر لوپ آتور

استرلایزر لوپ یا لوپ سوز یا کوره لوپ آلفا آتور

این استرلایزر دارای المنت حرارتی با تامین دمای 850 درجه سانتیگراد در عرض چند ثانیه قابلیت استریل لوپ ها را دارا میباشد؛ 

 

 

 

برگشت به بالا