دستگاه های پرتابل Mi306

کانداکتیویمتر میلواکی مارتینی مدل MI306