رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
info@pastorno.com
Stay in touch with us

Address :

Valiasr Street, not reaching the Republican Three Way, next to National Bank, Saffari Alley, No. 9, Third Floor, Unit 11
Phone:

66476282
Mr. Shah Hosseini mobile phone:

09121351394
Mr. Arjmandi Mobile:

09121261831
email:

sales@pastorno.com

info@pastorno.com

برگشت به بالا