منیفولد


منیفولد سه خانه
و شش خانه

با شیرهای مقاوم و  قیف هان سان کره

مشخصات:

جنس بدنه –

کلیه قطعات از استیل ۳۱۶ بوده  که بدین جهت مقاومت در برابر مواد شیمیایی دارند و این امکان را میدهد که با شعله ؛ بخار(اتوکلاو) و آون استیریل گردند.

نحوه نصب قیف ها-

پایه  این قیف ها (در مدل بدون استاپر) بدون نیاز به استاپر در کارخانه به شیر نصب شده است و امکان نشت هوا در این قسمت از بین رفته است. قیف ها با چرخش و بدون کلمپ در جایشان نصب می گردند.

شیر های کنترل مجزا-

هر قیف مستقل براحتی با دست باز و بسته میشوند و 

و وابسته به شیرهای دیگر نمیباشند.

امکان نصب سایزهای مختلف قیف ها

این سیستم امکان نصب قیف های ۱۰۰ ؛ ۳۰۰ ؛ ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی را دارد.

کاربرد:

فیلتراسیون تست های میکروبیولوژی

آزمایش های شیمیایی

هرگونه فیلتراسیون مایعات

اسکرول به بالا