فروشگاه

بمبو آزمایشگاهی - نمونه بردار برند HANSUN

بمبو مایعات

پمپ خلا خشک پرتابل هانسان HANSUN

سرتاس ها،اسپاتول ها و سطل های استیل HANSUN

سطل استیل بهداشتی

سطل استیل بهداشتی سطل استیل در ابعاد ۱۰ لیتری ، ۱۵ لیتری و ۲۰ لیتری  

سرتاس ها،اسپاتول ها و سطل های استیل HANSUN

سطل استیل ۳۱۶ HANSUN

سطل های استیل  ۳۱۶L در کلاس داروسازی برند Hansun سطل ۳۱۶L در ابعاد ۲۰ لیتری   ارتفاع: ۳۱ سانت دهانه ۳۵ کف:۲۳ وزن :۲۳۰۰ گرم …

سرتاس ها،اسپاتول ها و سطل های استیل HANSUN

سطل های استیل ۳۰۴

سطل های استیل در سه سایز   سطل استیل ۳۰۴ در ابعاد ۷ لیتری، ۱۲ لیتری و ۱۵ لیتری

کریمپر؛ درب بند شیشه پنی سیلین و ویال های HPLC ؛ GC

درب بند شیشه پنی سیلین Crimper برای درب ۲۰ میلیمتر مدل ۲۶۴ Hansun

کریمپر؛ درب بند شیشه پنی سیلین و ویال های HPLC ؛ GC

درب بند شیشه پنی سیلین crimper برای درب ۱۱ میلیمتر مدل ۲۶۵ Hansun

Crimper – Capper

کریمپر؛ درب بند شیشه پنی سیلین و ویال های HPLC ؛ GC

درب بند شیشه پنی سیلین شماره ۱۳ Flip off مدل ۲۶۶ Hansun

کریمپر؛ درب بند شیشه پنی سیلین و ویال های HPLC ؛ GC

درب بند شیشه پنی سیلین شماره ۲۰ Flip off مدل ۲۶۷ Hansun

Crimper /Capper Flip off

کریمپر؛ درب بند شیشه پنی سیلین و ویال های HPLC ؛ GC

درب بازکن شیشه پنی سیلین شماره ۱۱و۱۳ Decrimper مدل ۲۶۸ Hansun

کریمپر؛ درب بند شیشه پنی سیلین و ویال های HPLC ؛ GC

درب بازکن شیشه پنی سیلین شماره ۲۰ Decrimper مدل ۲۶۹ Hansun

کریمپر؛ درب بند شیشه پنی سیلین و ویال های HPLC ؛ GC

درب بازکن شیشه پنی سیلین انبری Decrimper مدل ۱۳۸۵ Hansun

اسکرول به بالا