رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

[font_awesome icon="phone"] 021-66476282
[font_awesome icon="envelope-o"] info@pastorno.com

PH56

PH56  پی اچ متر با نمایشه 0/01 میباشدو که نمایش همزمان پی اچ و دما در روی صفحه میباشد.

برگشت به بالا