رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
sales@pastorno.com
info@pastorno.com
هات پلیت 30X40

هات پلیت 30X40

هات پلیت 30X40

دما 350-700 درجه سانتیگراد

برگشت به بالا