پمپ های خلا روغنی

همانگونه که از اسم این پمپ ها مشخصه درون پمپ روغنی ؛ مخزن روغن به جهت طراحی ساختار این پمپ ها وجود دارد.
از مزیت این پمپ ها قیمت مناسب میباشد ولی آلودگی روغن این پمپ ها در روی پمپ و محیطی که کار میکند احساس میشود.
پمپ خلا روغنی در سایز های 2.5 و 4 و 6 و 8 و …. متر مکعب موجود میباشند.

اسکرول به بالا