رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
sales@pastorno.com
info@pastorno.com
استرلایزر نوری IR

استرلایزر نوری IR

استرلایزر نوری  IR

استرلایزر نوری یا IR  با اشعه در طول موج IR  گرمای 850 درجه تامین میکند این دما فقط در عرض چند ثانیه بعد از روشن نمودن دستگاه ایجاد می گردد و  عدم  مصرف انرژی بالا بعلت کوتاهی زمان مقدور میباشد ضمنا بعلت اینکه  لوپ یا آنس در داخل لوله کوارتز ته بسته استریل می گردد ؛ خاکستر حاصل در لوله تجمیع می گردد و در فرصت مناسب میتوان آنرا تخلیه نمود.

 

استرلایزر نوری یا IR

برگشت به بالا