رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
info@pastorno.com
اسپاتول دو سر میکرو

اسپاتول دو سر میکرو

اسپاتول دو سر میکرو

اسپاتول های دو سر میکرو در سه سایز ارائه می گردد:

352-353-358

برگشت به بالا