رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
info@pastorno.com
اسپاتول میکرو یک سر تخت

اسپاتول میکرو یک سر تخت

اسپاتول میکرو یک سرتخت برای برداشتن نمونه های مقدار کم و ناچیز

برگشت به بالا