رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

[font_awesome icon="phone"] 021-66476282
[font_awesome icon="envelope-o"] info@pastorno.com

اسپکترو فتومتر مدل V1200

اسپکترو فتومتر مدل V1200

اسپکت فوق در طول موج ویزیل اندازه گیری میکند

طول موج اندازه گیری 320 تا 1100 نانومتر

سینگل بیم( تک ستون)

 

Single beam; WL range: 320‐1100nm;
Spectral bandwidth:4nm; 70*40mm LCD

برگشت به بالا