رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

[font_awesome icon="phone"] 021-66476282
[font_awesome icon="envelope-o"] info@pastorno.com
اسپکتروفتومتر

اسپکترو فتومتر مدل UV1200

اسپکترو فتومتر مدل UV1200

این اسپکت در محدوده یو وی نیز اندازه گیری میکند و

سینگل بین (تک ستون ) میباشد.

طول موج قابل اندازه گیری 190 تا 1100 است.

Single beam; WL range: 190‐1100nm;
Spectral bandwidth:4nm; 70*40mm LCD

 

برگشت به بالا