الکترودهای یون سلکتیو و pH

الکترودهای pH: در مدل های اپوکسی و شیشه ای برندهای:

Sanxin-Apera-Mettler toledo-Milwaukee maetiniالکترود پی اچ APERA-  الکترود پی اچ SANXIN

-Inlab expert pro-Inlab solid pro ISM- 201-C-

SE220-SE300-SE51-SE520-SE600-MA812/2-MA814DB/1-MA814D/1-MA911B/1- MA911B/2 – MA914BR/1 – MA921B/2- MA923D/1 – MA830R – MA831R – MA840 – MA851D/1

الکترود فلوراید

الکترودهای یون سلکتیو در انواع کمابین و سینگل ؛ جهت اندازه گیری یون های : فلوراید-نیترات-کلراید-پتاسیم – ید – کلسیم – برمید – سدیم –

الکترود نیترات

لکترودهای یون سلکتیو در انواع کمابین و سینگل ؛ جهت اندازه گیری یون های : فلوراید-نیترات-کلراید-پتاسیم – ید – کلسیم – برمید – سدیم –

الکترود ORP

الکترودهای یون سلکتیو در انواع کمابین و سینگل ؛ جهت اندازه گیری یون های : فلوراید-نیترات-کلراید-پتاسیم – ید – کلسیم – برمید – سدیم –

الکترود سدیم

الکترودهای یون سلکتیو در انواع کمابین و سینگل ؛ جهت اندازه گیری یون های : فلوراید-نیترات-کلراید-پتاسیم – ید – کلسیم – برمید – سدیم –

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا