رفتن به محتوای اصلی

الکترود های رفرنس (مرجع)

انواع الکترود های مرجع با پل انتخابی Reference electrode

الکترود های رفرنس برای الکترودهای یون سینگل بعنوان قطب رفرنس یامرجع بکار میروند. در مواردی که الکترود یون ها کمباین باشند دیگر نیازی به الکترود مرجع نمیباشد. پاره از الکترود یون ها : الکترود فلوراید-الکترود نیترات -الکترود orp – الکترود پتاسیم

-الکترود سدیم و ….

برگشت به بالا