رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
info@pastorno.com
الکترود های ORP

الکترود های ORP

 

الکترودهای ORP

جهت اندازه گیری اکسایش و کاهش با واحد اندازه گیری میلی ولت

برگشت به بالا