رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
sales@pastorno.com
info@pastorno.com

الکترود های ORP

 

الکترودهای ORP

جهت اندازه گیری اکسایش و کاهش با واحد اندازه گیری میلی ولت

برگشت به بالا