رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
info@pastorno.com
دوش و چشم شور اضطراری

دوش و چشم شور اضطراری

دوش و چش شور اضطراری

سه کنترله با رنگ الکترواستاتیک

چگونگی نصب و محل دقیق نصب از نظر استاندارد و  جهت دریافت تاییده استاندارد و وزارت بهداشت ؛ چک لیست دوش و چشم شور اضطرای ؛

در صورت درخواست شما همکاران ما برای شما نصب خواهند کرد.

برگشت به بالا