رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
info@pastorno.com
منیفولد سه خانه

منیفولد سه خانه

منیفولد سه خانه استیل فیلتراسیون- از استیل 316 ال با شیر هسته تفلون؛ هان سان کره

برگشت به بالا