منیفولد سه خانه Hansun

منیفولد سه خانه استیل فیلتراسیون- از استیل ۳۱۶ ال با شیر هسته تفلون؛ هان سان

 

 

 

 

 

 

 

 

#مینیفولد #هولدرـفیلتر #هولدرـممبران #منیفولدـچیست #منیفولدـهوا #شیرـمنیفولد #دستگاهـمنیفولدـخلاـاستخراج #manifold #بیوتکتولوژی #آزمایشگاهی #داروسازی #دارو #شیمیایی #مواد #منیفولدـتکـخانه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا