رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
info@pastorno.com
منیفولد شش خانه HANSUN

منیفولد شش خانه HANSUN

منیفولد فیلتراسیون شش خانه استیل 316 HANSUN

منیفولد شش خانه استیل برای فیلتراسیون در مواقعی که حجم بیشتر مایعات جهت فیلتراسیون موجود است.

برگشت به بالا