رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
sales@pastorno.com
info@pastorno.com
منیفولد شش خانه

منیفولد شش خانه

منیفولد شش خانه استیل

منیفولد شش خانه استیل برای فیلتراسیون در مواقعی که حجم بیشتر مایعات جهت فیلتراسیون موجود است.

برگشت به بالا