رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

[font_awesome icon="phone"] 021-66476282
[font_awesome icon="envelope-o"] info@pastorno.com

منیفولد شش خانه HANSUN

منیفولد فیلتراسیون شش خانه استیل 316 HANSUN

منیفولد شش خانه استیل برای فیلتراسیون در مواقعی که حجم بیشتر مایعات جهت فیلتراسیون موجود است.

برگشت به بالا