رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

[font_awesome icon="phone"] 021-66476282
[font_awesome icon="envelope-o"] info@pastorno.com

پمپ خلا روغنی 2.5مترمکعب مدل VE115N

پمپ خلا روغنی 2.5مترمکعب مدل  Value-VE115N

پمپ خلا روغنی 2.5مترمکعب مدلVE115N Flow rate 50Hz 1.8CFM ,
برگشت به بالا