رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
info@pastorno.com
کلد باکس 5 ؛ 10 و 20 لیتری

کلد باکس 5 ؛ 10 و 20 لیتری

آیس بگ 10*18

آیس بگ 10*18

آیس بگ با جای ویال

کلد باکس 10 لیتری

کلد باکس 5 لیتری

برگشت به بالا