رفتن به محتوای اصلی

EC59 تستر قلمی EC/TDS رنج پایین

EC59

برای اندازه گیری هدایت و سختی آب ۰تا ۳۹۹۹ میکروزیمنس و ۰تا ۲۰۰۰ppm

برگشت به بالا