رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

021-66476282
sales@pastorno.com
info@pastorno.com
EC59 تستر قلمی EC/TDS  رنج پایین

EC59 تستر قلمی EC/TDS رنج پایین

EC59

برای اندازه گیری هدایت و سختی آب 0تا 3999 میکروزیمنس و 0تا 2000ppm

برگشت به بالا